Herbron én verhoog je impact met state-of-the art human capital management inzichten. Derde jaargang!!!

Waarom dit programma?
Het aantal HR-Managers dat zetelt in directie-comités neemt de laatste vijf jaren gestadig af. Dit staat in schril contrast met hun vele pogingen om hun rol als business partner waar te maken. Het uitgangspunt van deze master class is dat HR het veel beter kan doen.
Er zijn reeds vele voorbeelden die aantonen dat HR écht bottom-line meerwaarde kan creëren, door op een ander manier medewerkers en rollen te matchen, door samenwerkingsverbanden te herdenken, door via een betere performance aanpak strategie-implementatierisico’s te managen, door over te schakelen op talent management 3.0, en door fundamenteel het basisinstrumentarium te upgraden.
Jan De Visch illustreert aan de hand van vele inspirerende voorbeelden welke alternatieven HR departementen hebben ontwikkeld in duurzaam groeiende bedrijven. Als deelnemer heb je reeds een gedegen HR ervaring, hetzij binnen een functionele deeldiscipline, hetzij als HR manager, en bent op zoek naar voorbeelden die je inspireren om je toegevoegde waarde te versterken.

De docent
Jan De Visch is Managing Director van Connect & Transform en Excexutive Professor aan het Enterpreneurial MBA Programma van Flanders Business School. Hij begeleidt sinds 25 jaar veranderingsprojecten in organisaties en werkt hierbij vooral op het waarborgen dat de bedrijfsstrategie optimaal kan gerealiseerd worden. Dit verloopt via de optimale afstemming van het organisatieontwerp, het performance management en het talent management. Om dit mogelijk te maken helpt hij eveneens Human Resources afdelingen om hun rol anders in te vullen, zodanig dat ze een strategischer impact kunnen ontwikkelen in hun organisatie. Hij is auteur van The Vertical Dimension. Blueprint to Align Business and Talent Development (2010) en Leadership: Mind(s) Creating Value(s) (2014).

Optimaal leereffect
We beperken het aantal deelnemers aan deze cyclus per dag tot 12. Je kunt als deelnemer inschrijven voor één, twee of drie dagen. Elk van de workshops verloopt zeer interactief, met gerichte oefeningen om het potentieel in de eigen organisatie juist(er) in te schatten, de inspirerende praktijkvoorbeelden te hertalen naar uitvoerbaarheid en concepten die helpen om een betere koppeling te maken tussen de human resouces set-up en strategie-realisatie.

De aangereikte invalshoeken geven aanleiding tot een zeer toepassingsgerichte dialoog. Hierdoor kunt u optimaal profiteren van de kennis en ervaring van de docent. Bovendien toetst u op een interactieve manier uw eigen praktijksituatie aan die van uw collega’s. Zo garandeert het SBM u een optimaal leereffect, gebaseerd op theoretische onderbouw en gestaafd met vele praktische voorbeelden.

Programma
Het programma bestaat uit drie dagen, die samen of afzonderlijk kunnen gevolgd worden.

25 mei 2016: Naar een andere manier om medewerkers en rollen te matchen: wendbaar organisatieopzet, betere teamwerking en samenhang in rolarchitectuur.

Het valt op dat in duurzame groeibedrijven HR een sterke rol speelt in de wijze waarop het werk wordt georganiseerd en in de manier waarop medewerkers op het juiste moment gematched worden met rollen. Men vertrekt hierbij vanuit een overtuiging dat iedere medewerker een unieke toegevoegde waarde dient te creëren. Van hieruit ontstaat betrokkenheid, zelfsturing en zelfs cocreatie.

Om deze unieke toegevoegde waardecreatie bij iedereen te realiseren vertrekt men van een bijdragemodel. Dit transparant model biedt een antwoord op de vraag welke de unieke verantwoordelijkheden zijn op elk niveau in de organisatie naar klanten, naar vernieuwing, naar planning en organisatie, naar middelenmanagement, naar leiding geven, en naar riscicohantering. Bedrijven die dit model hanteren zetten over een periode van 10 jaar gemiddeld twee tot vier keer betere resultaten neer dan hun lage groei collega’s. Het ligt aan de basis van wendbaarheid en betere teamwerking.

Op deze dag leer je:
– Hoe je een grotere, en meer strategische rol kunt spelen in het ontwerpen van je organisatie.
– Hoe je effectieve teamwerking én zelfsturing op ieder niveau in de organisatie kan bewerkstelligen.
– Hoe je van functiebeschrijvingen naar rolbeschrijvingen kunt evolueren: een concrete tool.
– Hoe je hierdoor je sourcing strategie en manpower planning significant kunt verbeteren.
– Welke derde generatie assessment tools dit vergemakkelijken.


26 mei 2016: Redynamiseer je performance management proces.

Deze workshop diept de vaststelling uit dat weinig performance management aanpakken leiden tot een optimal cascadering van doelstellingen. In duurzame groeibedrijven zie je dan ook dat performance management systemen herontworpen worden om tot écht richtinggevende en betekenisvolle functioneringsafspraken te komen.

In deze dag leer je:
– De verschillende types doelstellingen (achterlopend, actueel, voorspellend) en hun verschillend belang op verschillende niveaus.
– Hoe je doelstellingen beter op elkaar kunt afstemmen? SMART: noodzakelijk, maar onvoldoende. Evolueren naar een betere balans tussen verschillende types van indicatoren.
– Welke doelstellingen betekenisvol zijn voor medewerkers én hoe deze hen kunnen helpen om te ontwikkelen.
– Hoe je naar een eenvoudig en gedragen proces kunt evolueren.
– Hoe de performance management aanpak in de context van grotere zelfsturing en tijd-/plaatsonafhankelijk werken eruit ziet.

27 mei 2016: Naar een betere return on talent investment! Een nieuwe generatie van talent managementaanpakken.

Hoe stem je de ontwikkeling van individuele medewerkers af op de ontwikkeling van de organisatie? Hoe kun je je strategisch plan (beter) vertalen in toekomstige talentnoden? Hoe voorkom dat 6 op de 7 High Potentials teleurstellen na 7 jaar? Dit is maar een greep uit de actuele talent management vragen die door CEO’s gesteld worden en waar we de state-of-the-art oplossingen voor verkennen.

In deze dag leer je:
– Hoe je een transparant, efficiënt en organisatiebreed talent identificatieproces kunt opzetten:
a. Welke alternatieven er zijn voor de ‘nine-box’ aanpak… (inschatten op basis van competentie en potentieel)
b. Hoe de inschatting van talent op elk niveau in de organisatie verschillend is, maar toch steunt op gemeenschappelijke principes!
– Een praktische toolkit om talentontwikkeling beter te ondersteunen. Van het ontwikkelen van competenties naar het ontwikkelen van betere (integratieve) besluitvorming.
– Hoe de nieuwe generatie competentie- en capabiliteitsmodellen eruit zien.
– De return on talent investment: indicatoren om je impact af te toetsen.
– Het behouden van talent wanneer je als organisatie voor grondige veranderingen staat.

Praktisch

Voorstel : 25, 26, 27 mei 2016
Prijs: Het inschrijvingsgeld per workshopdag 500 € , indien twee dagen = 900 €, indien drie dagen = 1200 € per deelnemer (prijzen excl. BTW). Hierin is het inschrijvingsgeld, het workshopmateriaal, en de catering voorzien.

Volgende werken dienden als verdieping bij de driedaagse
John Boudreau. Retooling HR. Using Proven Business Tools to Make Better Decisions About Talent (2010)
John Boudreau and Ravin Jesuthasan. Transformative HR. How Great Companies Use Evidence-Based Change for Sustainable Advantage (2011)
Stephen Clement and Christopher Clement. It’s All About Work. Organizing Your Company To Get Work Done (2013)
Jan De Visch. The Vertical Dimension. Blueprint to Align Business and Talent Development (2010)
Jan De Visch. Leadership: Mind(s) Creating Value(s). Developing Deep Thinking to Better Manage Complexity and to Create Possibilities (2014)
Jac Fitz-Enz. The ROI of Human Capital. Measuring the Economic Value of Employee Performance (2009)

Verloop van de workshopdagen

08.30 Ontvangst , registratie & koffie.
09.00 Start van de workshopdag.
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de dag.
Zowel in de voor- als namiddag wordt een korte (koffie-)pauze gehouden.