Het zoeken naar meer vloeibare organisatievormen is in. Veel bedrijven zijn aan het experimenteren met Agile, Scrum, Holacracy, Sociocracy, Spotify, Teal en vele andere aanpakken. Maar weinig bedrijven slagen erin om échte samenwerkingsintelligentie te creëren in teams. Na verloop van tijd valt men dan ook terug op bekende hiërarchische insteken. Dynamic Collaboration helpt je om duurzame wendbare samenwerkingsverbanden te ontwikkelen. Het boek is evidence based, en vertaalt recente wetenschappelijke inzichten in een reeks praktische tools en interventiemethodieken. Centraal staat het ontwikkelen van dialoog om verschillende perspectieven te integreren, en spanningsvelden constructief te overstijgen. Het instrumentarium laat medewerkers toe om de evoluerende complexiteit in hun omgeving beter te managen.

Dynamic Collaboration neemt je mee in de zoektocht van een top management team naar nieuwe vormen van samenwerking.  Hun uitdaging bestaat erin om antwoorden te bieden op de Industrie 4.0 uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. Hierdoor dienen ze ook hun human capital praktijken te herzien. Ze kiezen hierbij voor een bewust ontwikkelingsgerichte aanpak, waarbij de ontwikkeling van medewerkers, teams én de organisatie als geheel elkaar versterken. Door hun dialogen kun je je als lezer gemakkelijk identificeren met hun aanpak én kiezen wat bij je eigen organisatie kan werken.

Je kan dit event gratis bijwonen, maar dient wél vooraf in te schrijven: http://www.flandersbusinessschool.be/nl/nieuws/boekvoorstelling-dynamic-collaboration-strenghtening-self-organization-and-collaborative