Op 13, 20 en 27 maart 2020 organiseren we de eerste In-Flow Dynamic Collaboration Master Class. In deze Master Class delen we onze ervaringen met het ontwikkelen van eigenaarschap, het bewerkstelligen van coherentie in initiatieven, het ontwikkelen van gemeenschappelijke grond en de verticale ontwikkeling van medewerkers. We zoomen in op de manier waarop je het digitale In-Flow platform kan aanwenden in je organisatie en hoe je de kwaliteit van de dialoog in alle vormen van samenwerking gericht kan verbeteren.

De In-Flow benadering gaat uit van de groeiende complexiteit waarmee ondernemingen geconfronteerd worden. Het samenvloeien van verschillende technologische en marktontwikkelingen laat functies en rollen met een ongeziene snelheid evolueren en zet samenwerkingsstructuren onder druk. Hierdoor ontstaat zeer veel onduidelijkheid voor individuele medewerkers, én in de samenwerking. Meer dan ooit is samenwerkingsintelligentie nodig.

De Master Class richt zich op professionals die zoeken naar oplossingen om naar medewerkers helderheid te verschaffen in hoe hun rollen aan het evolueren zijn, hoe ze tot transparante afspraken kunnen komen, en hoe ze zich kunnen voorbereiden op de toekomst van werk.

Het tool vertrekt van de vaststelling dat medewerkers worden gemotiveerd door het verschil dat ze kunnen maken. Dit verschil hangt samen met de manier waarop het werk is georganiseerd. De verhaallijngenerator, één van de twee modules in het In-Flow platform, helpt om opnieuw coherente samenhang te creëren in (opgesplitste) taken. Dit verloopt via de vraag naar de subprocessen waarlangs medewerkers waarde (kunnen) creeren. Het systeem genereert de verhaallijn(en) waarin verantwoordelijkheden naar klanten, naar vernieuwing, naar planning & organisatie en naar middelen in elke rol duidelijk worden. De tool geeft ook aan hoe functies ten opzichte van elkaar ontworpen zijn, en waar het samenspel werkt/niet werkt. Medewerkers identificeren zich ook meer met verhaallijnen dan met klassieke functiebeschrijvingen. Het is een hulpmiddel bij uitstek om evoluties in rolinvulling transparent te bespreken en te voorspellen welke samenwerkingsintelligentie wél of niet zal worden gerealiseerd.

Een tweede module, de waardenspiegel, zoomt in op de effectieve functie-invulling. Dit hangt samen met de complexiteitshantering van medewerkers. Dit bepaalt de kwaliteit van de individuele besluitvorming.
Medewerkers worden uitgenodigd om de voor hen belangrijke waarden aan te duiden. Vervolgens wordt nagegaan hoe de invulling ervan beïnvloed wordt door individuele complexiteitshantering.
Dit levert eveneens een zicht op iemands nabijge-legen zone van ontwikkeling. Deze zone geeft aan welke specifieke functionerings– en ontwikkelingsafspraken zinvol/mogelijk zijn (én welke niet).

In de Master Class leer je als deelnemer niet enkel hoe je het digitaal platform binnen je bedrijf of in je eigen consultancy praktijk kan gebruiken. Je krijgt ook de organisatie-ontwikkelingsbenadering mee waarlangs je tot een nieuw evenwicht tussen hierarchie in zelforganisatie kan komen.

Het aantal plaatsen voor deze Master Class is beperkt. Neem contact op met Jan De Visch via jan@connecttransform.be voor een intake gesprek. Je krijgt dan ook meer achtergrond informatie. Op basis van de intake gesprekken wordt de inhoud van de Master Class aangepast naar de specifieke verwachtingen en noden van de deelnemers.

Praktisch:
De Master Class gaat door op vrijdag 13, 20 en 27 maart 2020, telkens van 9u tot 17u30.
Plaats: kantoren Connect & Transform, Koningin Astridlaan 144, 2800 Mechelen
Deelname: 2.500 Euro (Excl. BTW), materiaal, drank en middagmaal inclusief.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
Dag 1: De In-Flow Dynamic Collaboration aanpak
– Vm: De essentie en toegevoegde waardecreatie: de ontwikkeling van eigenaarschap, co-creatie en duurzame groei.
– Nm: De ondersteunende modellen: ‘breedte van de persoon’ & ‘breedte van de rol’

Dag 2: Het ontwerpen van werk – De verhaallijngenerator
– Vm: De opbouw van de verhaallijngenerator: processen als bouwsteen van toekomstige rollen, bijdragethema’s, en verantwoordelijkheidsdomeinen
– Nm: Co-creatieprocessen met de verhaallijngenerator: twee cases – (1) het opbouwen van eigenaarschap en (2) het herontwerpen van een organisatiestructuur.

Dag 3: De verticale ontwikkeling van medewerkers – De waardenspiegel
– Vm: De opbouw van de waardenspiegel: energie-efficiëntie, motivationele velden en breedte van de probleemhantering
– Nm: Co-creatieprocessen met de waardenspiegel: twee cases – (1) het ontwikkelen van medewerkers in hun nabijgelegen zone van ontwikkeling en (2) het aanpakken van neerwaartse teamdynamieken

Opvolging (halve dag – nog vast te leggen): Intervisie, aan de slag met de In-Flow toepassing