Dynamic Collaboration Geïntegreerde Leerervaringen

Grensverleggende inzichten en praktische handvaten voor individuele, team- en organisatieontwikkeling

In de geïntegreerde leerervaringen nemen we je toepassingsgericht mee in datgene wat zich afspeelt op het kruispunt van twee hoekstenen in de Dynamic Collaboration aanpak.

Een proactieve besluitvorming en betrokkenheid ontstaat wanneer heldere opdrachtstelling spoort  met overeenstemmende besluitvorming van individuele medewerkers.  Dit leidt leidt tot individuele flow. Dit laatste is een situatie waar medewerkers optimaal productief zijn en energie halen uit het werk. Je vermijdt er burn-out en bore-out.

Een cultuur die verbindend werkt ontstaat wanneer autonome besluitvorming gepaard gaat met integratiemechanismen waarbij verschillen in perspectieven met elkaar verweven worden. Dit leidt niet enkel tot een verbinding van medewerkers met het grotere geheel van de strategie maar ook tot een sterkere onderlinge verbinding en samendenkwerken. Je vermijdt er siloïsering en vervreemding van medewerkers.

Processen en systemen die leiden tot leren ontstaan op het snijpunt van de integratiemechanismen met de opdrachtstelling. Dit leidt tot operationele excellentie, klantgerichtheid en vernieuwing. Je vermijdt dat systemen té veel op registratie gericht zijn, te gefragmenteerd worden vormgegeven en verlammend gaan werken.

De prijs per dag bedraagt 300 Euro (excl. BTW). De Nederlandstalige sessies gaan fysisch door. Het Engelstalige programma wordt digitaal verzorgd.

31/01/2023– How to keep your employees in-flow (NL)

Parallel to the advancing digitization of work, a quiet revolution in work is taking place. Employees are focusing on more complex tasks where interaction is key and specific solutions need to be found. Computers are taking over the routine facets of work.

Current answers from human resources do not sufficiently take into account the co-evolution of assignments and employee development. As a result, assignments remain too fragmented for too long and employees are insufficiently prepared for the increase in complexity. This significantly increases the risk of burn-out and bore-out.

During this day, we explain the framework from which you can let functions/roles and employees evolve together. Via two practical cases, we illustrate how this takes shape in practice.

As a participant, you will learn:

 • The basis to draw up contribution-oriented role descriptions and to objectify employee development levels.
 • To estimate when someone is functioning in-flow, or operating from a risk zone of burn-out or bore-out.
 • Four strategies to make employees reflect on their interpretation of their assignment and the quality of their decision-making.
 • How to grow employees to the level where their approach is bigger than the problems they face.

21/03/2023 – Het DNA van een winnende cultuur (NL)

Cultuurontwikkeling vertrekt in veel organisaties vanuit de overtuiging dat cultuur een geheel van gedragsprincipes en -normen is. Klantgerichtheid, operationele efficiëntie, en innovatie zijn de drie meest voorkomende concepten die in verschillende vormen aannemen.

De kernvraag bij cultuur is echter deze naar de mate waarin deze verbindend werkt en medewerkers in staat stelt om enerzijds hun handelen af te stemmen op het grotere geheel van betrachtingen (purpose) en strategie en anderzijds tot een beter onderlinge verbinding en samenspel te komen.

Het creëren van verbinding loopt over de gesprekken die men met elkaar heeft. We zoomen op deze dag in op dialogische strategieën die rekening houden met de diversiteit van (vaak expert) perspectieven van medewerkers. We gaan ook concreet in op de vraag hoe je een cultuurontwikkeling medewerkers kan stimuleren om op een tijdige, ideeën synchrone, ecologisch gevoelige wijze gesprekken te voeren die, waar nodig, zelf- of andere transformaties bewerkstelligen. Daarmee ontrafelen we het DNA van een winnende cultuur.

Als deelnemer leer je:

 • De dialogische dimensies in de eigen bedrijfscultuur te herkennen en te versterken.
 • Heldere verbindende visies te creëren voor onzekere toekomstbeelden.
 • Co-creatieprocessen op te zetten die transitiedoorbraken kunnen bewerkstelligen.
 • Rationeel gebruik te maken van de irrationele dimensies in de bedrijfscultuur.

24/05/2023 – Van eilandjes naar netwerken: de toekomst van je organisatiestructuur (NL)

Organisatiestructuren nemen in toenemende mate de vorm aan van gestructureerde netwerken. Via project- en programmawerk – zoals agile, lean, six sigma, design journeys, customer experience optimization en innovation breakthroughs –  dragen medewerkers bij aan teamgrensoverschrijdende initiatieven.

De focus in deze initiatieven gaat uit naar het herdenken van operationele flows of processen, met name de stromen van informatie, middelen en mensen doorheen de keten en het herstellen van breuklijnen in processen (zoals bijvoorbeeld kwaliteitsprocessen, op operationele efficiëntie gerichte processen, klantgerichte processen, …). Veel opgestarte projecten worden echter niet tijdig of binnen budget opgeleverd. De uitkomsten van projectwerking zijn vaak onvoldoende aan elkaar gekoppelde werkwijzen die veel registratie vragen, maar onvoldoende tot onderling leren leiden.

In deze dag delen we de basics van teamgrensoverschrijdende projectwerking en reiken hulpmiddelen aan om kernrollen in projectwerking te omlijnen, tot prioritering van projecten te komen, en de uitvoering ervan vlotter te laten verlopen.

Als deelnemer leer je:

 • Keuzes te maken in het geheel van prestatie-indicatoren om tot onderling leren te komen.
 • Strategieën en processen om tot effectievere prioritering, informatiedeling, rolafspraken en strategie-realisatie te komen.
 • Processen en meta-processen om project- en programmawerking effectiever vorm te geven: besluitvormingsmechanismen.
 • Bewuster om te gaan met de samenstelling van (potentieel winnende) teams: kiezen van projecttrekkers, -sponsors en besluitvormingsmechanismen.
Choose your integrated learning session