Dynamic Collaboration Geïntegreerde Leerervaringen

Grensverleggende inzichten en praktische handvaten voor individuele, team- en organisatieontwikkeling

In de geïntegreerde leerervaringen nemen we je toepassingsgericht mee in datgene wat zich afspeelt op het kruispunt van twee hoekstenen in de Dynamic Collaboration aanpak.

Een proactieve besluitvorming en betrokkenheid ontstaat wanneer heldere opdrachtstelling spoort  met overeenstemmende besluitvorming van individuele medewerkers.  Dit leidt leidt tot individuele flow. Dit laatste is een situatie waar medewerkers optimaal productief zijn en energie halen uit het werk. Je vermijdt er burn-out en bore-out.

Een cultuur die verbindend werkt ontstaat wanneer autonome besluitvorming gepaard gaat met integratiemechanismen waarbij verschillen in perspectieven met elkaar verweven worden. Dit leidt niet enkel tot een verbinding van medewerkers met het grotere geheel van de strategie maar ook tot een sterkere onderlinge verbinding en samendenkwerken. Je vermijdt er siloïsering en vervreemding van medewerkers.

Processen en systemen die leiden tot leren ontstaan op het snijpunt van de integratiemechanismen met de opdrachtstelling. Dit leidt tot operationele excellentie, klantgerichtheid en vernieuwing. Je vermijdt dat systemen té veel op registratie gericht zijn, te gefragmenteerd worden vormgegeven en verlammend gaan werken.

De prijs per dag bedraagt 300 Euro (excl. BTW). De Nederlandstalige sessies gaan fysisch door. Het Engelstalige programma wordt digitaal verzorgd.

01/12/2023 – Van eilandjes naar netwerken: de toekomst van je organisatiestructuur (ENG)

Organisatiestructuren nemen in toenemende mate de vorm aan van gestructureerde netwerken. Via project- en programmawerk – zoals agile, lean, six sigma, design journeys, customer experience optimization en innovation breakthroughs –  dragen medewerkers bij aan teamgrensoverschrijdende initiatieven.

De focus in deze initiatieven gaat uit naar het herdenken van operationele flows of processen, met name de stromen van informatie, middelen en mensen doorheen de keten en het herstellen van breuklijnen in processen (zoals bijvoorbeeld kwaliteitsprocessen, op operationele efficiëntie gerichte processen, klantgerichte processen, …). Veel opgestarte projecten worden echter niet tijdig of binnen budget opgeleverd. De uitkomsten van projectwerking zijn vaak onvoldoende aan elkaar gekoppelde werkwijzen die veel registratie vragen, maar onvoldoende tot onderling leren leiden.

In deze dag delen we de basics van teamgrensoverschrijdende projectwerking en reiken hulpmiddelen aan om kernrollen in projectwerking te omlijnen, tot prioritering van projecten te komen, en de uitvoering ervan vlotter te laten verlopen.

Als deelnemer leer je:

  • Keuzes te maken in het geheel van prestatie-indicatoren om tot onderling leren te komen.
  • Strategieën en processen om tot effectievere prioritering, informatiedeling, rolafspraken en strategie-realisatie te komen.
  • Processen en meta-processen om project- en programmawerking effectiever vorm te geven: besluitvormingsmechanismen.
  • Bewuster om te gaan met de samenstelling van (potentieel winnende) teams: kiezen van projecttrekkers, -sponsors en besluitvormingsmechanismen.
Choose your integrated learning session