Dynamic Collaboration Hands-on aanzetten

Praktische introducties van nieuwe ontluikende human capital praktijken, gebaseerd op het beste onderzoek naar individuele, team- en organisatieontwikkeling

We merken dat er een waaier van nieuwe samenwerkingspraktijken aan het ontstaan is. In de Hands-on aanzetten belichten we telkens één praktijk. Het gemeenschappelijke in de aanpakken is dat ze thema’s aanpakken die de onderstroom van het samenwerken bepalen, en in bestaande aanpakken een verborgen vlek blijven, zoals het werken vanuit nabijgelegen ontwikkelingszones, het meenemen van de volledige context via het werken met relatieve prestatie-indicatoren, en de aandacht voor doordacht(er) handelen.

In de Hands-on aanzetten krijg je een gebald zicht op de praktijk en bespreken we met elkaar hoe je deze praktijk in je eigen organisatie kan toepassen.

Je kan je inschrijven voor de drie sessies, of voor iedere sessie afzonderlijk. De prijs per hands-on sessie bedraagt 80 Euro (excl. BTW). De sessies gaan virtueel door, ’s ochtends, van 8am tot 10am (CET).

14/9 – Het coachen vanuit de nabijgelegen ontwikkelingszone: naar een in-flow functioneren (NL)

Coaching richt zich doorgaans op het bewust worden en het ontwikkelen van eigen sterktes en het verminderen zwaktes. De klemtoon ligt op het versterken van iemands handelen. Daarbij gaat men voorbij aan de ontwikkelingsfase van waaruit een medewerker zijn/haar realiteit interpreteert en van hieruit beslissingen neemt. Werken vanuit iemands nabijgelegen zone van ontwikkeling betekent dat je de signalen herkent die erop wijzen of iemand toe is aan een transitie naar een ander interpretatie- en besluitvormingsschema. Dit doe je aan de hand van gedachte openende vragen die op hun beurt toelaten om denkpatronen bespreekbaar te maken.

Het werken vanuit de nabijgelegen zone van ontwikkeling vormt is een echte gamechanger in het ontwerpen van een nieuwe generatie van leiderschapsontwikkelingstrajecten, gericht op het beter omgaan met onzekerheid, ambiguïteit en complexiteit.

12/10 – De praktijk van het werken met relatieve prestatie-indicatoren (ENG)

De dominante prestatiemanagementbenaderingen van bedrijven worden gekenmerkt door jaarlijkse afspraken die periodiek worden opgevolgd en waaraan vaak bonussen worden gekoppeld. Het nadeel van dergelijke systemen is dat ze de aandacht van een werknemer richten op zijn eigen ‘gedefinieerde’ functioneren, en niet op de bijdrage van dat functioneren aan het grotere geheel van een zich ontwikkelende omgeving.

Bedrijven als Toyota, Handelsbanken, en Google hebben de afgelopen jaren een nieuw model omarmd: het werken met relatieve prestatieafspraken. Hoe dat eruit ziet en hoe het leidt tot grotere wendbaarheid, leert u in deze Hands-on sessie.

23/11 – Praktische handvaten om doordachter te handelen in teamverband (NL)

Amper één op twintig teams is een winnend team. Winnende teams combineren een anders omgaan met elkaar, het luisteren en integreren van verschillende standpunten, het op elkaar afstemmen van individuele initiatieven en het nemen van gezamenlijke beslissingen. Het doordachte in het samenspel ontbreekt in veel zelfsturende benaderingen, waardoor zelfsturing zich maar moeizaam ontwikkelt.

Doordacht handelen vormt de basis voor het creëren van bewust ontwikkelingsgerichte, of lerende organisaties. We belichten kort zeven handvaten die eveneens de basis vormen voor het opnemen van eigenaarschap en het échte samendenkwerken.

DC Hands-on Practices