Dynamic Collaboration Hands-on aanzetten

Praktische introducties van nieuwe ontluikende human capital praktijken, gebaseerd op het beste onderzoek naar individuele, team- en organisatieontwikkeling

We merken dat er een waaier van nieuwe samenwerkingspraktijken aan het ontstaan is. In de Hands-on aanzetten belichten we telkens één praktijk. Het gemeenschappelijke in de aanpakken is dat ze thema’s aanpakken die de onderstroom van het samenwerken bepalen, en in bestaande aanpakken een verborgen vlek blijven, zoals het werken vanuit nabijgelegen ontwikkelingszones, het meenemen van de volledige context via het werken met relatieve prestatie-indicatoren, en de aandacht voor doordacht(er) handelen.

In de Hands-on aanzetten krijg je een gebald zicht op de praktijk en bespreken we met elkaar hoe je deze praktijk in je eigen organisatie kan toepassen.

De prijs per hands-on sessie bedraagt 80 Euro (excl. BTW). De sessies gaan virtueel door, ’s avonds, van 7pm tot 9pm (CET).

De enige uitzondering is de sessie waar we de aftrap geven voor het nieuwe jaar, op 11 januari. Deze gaat life in Mechelen door!

11/01/2023 – Voorstelling van het nieuwe werkingsjaar – De toekomst van functioneringsgesprekken  (NL)

Op 11 januari geven we het startschot voor het nieuwe werkingsjaar, met een voorstelling van de essentie van de dynamic collaboration aanpak, de vormingskalender, een zeer actuale topic én een glaasje champagne.

We zetten het nieuwe jaar in met een zeer actuele topic die alle aspecten van de dynamic collaboration benadering omvat, namelijk prestatie-management en functioneringsgesprekken, namelijk: (1) het richten en bijsturen van de opdrachtstelling van medewerkers, (2) het waarborgen dat medewerkers de juiste beslissingen zullen nemen in de uitvoering van hun opdracht, en (3) het verzekeren dat het samenspel met collega’s optimaal verloopt.

De dominante prestatiemanagementbenaderingen van bedrijven worden gekenmerkt door jaarlijkse afspraken die periodiek worden opgevolgd en waaraan vaak bonussen worden gekoppeld. Het nadeel van dergelijke systemen is dat ze de aandacht van een werknemer richten op zijn eigen ‘gedefinieerde’ functioneren, en niet op de bijdrage van dat functioneren aan het grotere geheel van een zich ontwikkelende omgeving.

Bedrijven als Toyota, Handelsbanken, en Google hebben de afgelopen jaren een nieuw model omarmd: het werken met relatieve prestatieafspraken. Hoe dat eruit ziet en hoe het leidt tot grotere wendbaarheid, leert u in deze Hands-on sessie.

We kaarten na met een uitwisseling van ervaringen en het delen van een glaasje champagne.

Deze sessie wordt uitzonderlijk ‘in-person’ in Mechelen georganiseerd. We starten stipt om 19u.  Je schrijft je in via onderstaande button voor slechts 20 Euro (excl. BTW).

15/02/2023 – De toekomst van zelfsturing (NL)

Coaching richt zich doorgaans op het ondersteunen van individuen en teams naar een grotere autonome invulling van hun functioneren via het bewust worden en het ontwikkelen van sterktes en het verminderen zwaktes. De klemtoon ligt op het versterken van het handelen. Daarbij gaat men voorbij aan de ontwikkelingsfase van waaruit een medewerker zijn/haar realiteit interpreteert en van hieruit beslissingen neemt. Een grotere zelfsturing blijft dan ook vaak uit.

Werken vanuit iemands nabijgelegen zone van ontwikkeling betekent dat je de signalen herkent die erop wijzen of iemand toe is aan een transitie naar een ander interpretatie- en besluitvormingsschema. Dit doe je aan de hand van gedachte openende vragen die op hun beurt toelaten om denkpatronen bespreekbaar te maken.

Het werken vanuit de nabijgelegen zone van ontwikkeling vormt is een echte gamechanger in het ontwerpen van een nieuwe generatie van leiderschaps- en teamontwikkelingstrajecten, gericht op het beter omgaan met onzekerheid, ambiguïteit en complexiteit. Het vormt de basis om tot zelfsturing te komen, zowel op individueel als op team niveau.

15/03/2025– The future of teamwork (English)

The search for formulas to make teams work better remains extremely topical. We can even ask ourselves whether the quality of teamwork improves. Notwithstanding the enormous training and coaching effort, barely one in twenty teams turns out to be a winning team.

Winning teams combine dealing with each other differently, listening and integrating different points of view, aligning individual initiatives, and taking joint decisions. Thoughtfulness in interplay is lacking in many self-management approaches, making self-management difficult to develop.

Thoughtful action is the basis for creating consciously development-oriented or learning organizations. We briefly highlight seven tools that also form the basis for incorporating ownership and true collaborative thinking. It is up to you, dear participant, to assess how these out-of-the-box outlines will shape the future of teamwork.

Choose your hands-on session