Dynamisch Samenwerken: het interventiekader

Bestel ‘Dynamisch Samenwerken’ – Voorverkoopprijs – Verschijnt eind juli 2020

Dynamisch Samenwerken

In dit Nederlandstalig boek vat Jan De Visch de essentie van dynamisch samenwerken samen. Jan creëert op een speelse manier een blikwisseling en laat je ontdekken hoe belangrijk het is om het ontwerp van werk en de wijze waarop medewerkers hun werk invullen in hun onderlinge samenhang te bekijken. Aan de hand van vele concrete voorbeelden bespreekt hij hoe je een kwantum sprong in samenwerkingsintelligentie kan bewerkstelligen. Hij vertrekt hierbij van drie bewegingen die je kan onderscheiden in de ontwikkeling van samenwerkingsintelligentie.

De eerste beweging is deze naar het herontdekken van het verschil dat teamleden kunnen realiseren in hun functie of rol. Centraal staat het ontdekken van bijdragethema’s en het identificeren van wederzijds versterkende rol-rol relaties (zowel horizontaal als verticaal). Een concrete dialoogstarter stelt je als lezer in staat om hier onmiddellijk mee aan de slag te gaan.

De tweede beweging is deze naar het transparant maken van het gezichtspunt van waaruit rol- en functiehouders interpreteren wat ze voor wie zou moeten doen, en hoe zij keuzemogelijkheden scheppen. De focus ligt hier op het openen, verbreden en verdiepen van het doordacht handelen. Dit start met het observeren van de kwaliteit van het denken. Het boekje reikt hiervoor twee instrumenten aan.

De derde beweging draait rond de vraag hoe je dialoogruimtes kunt laten evolueren om tot een meer geïntegreerde besluitvorming te komen? Je wordt uitgenodigd om stil te staan bij het identificeren van co-creatie dialoogmogelijkheden, het ontwikkelen van reflectie-in/op-actie, en het verankeren van nieuwe dialoogpraktijken. Het stappenplan helpt je om je interventies gericht te kiezen.

Je kan de bewegingen al dan niet gelijktijdig vorm geven, waardoor ze elkaar onderling kunnen versterken of tegenwerken. Je kunt de bewegingen vergelijken met een dans. De choreografie, de coördinatie tussen de verschillende bewegingen, bepaalt hoe de ontwikkeling van samenwerkingsintelligentie zich in de dagdagelijkse praktijk ontvouwt. Ontwikkeling mag dan ook niet opgevat worden als een lineair gebeuren, maar eerder als een iteratief gebeuren waarbij elke deelbeweging mogelijkheden schept voor andere bewegingen. Het boekje nodigt uit om de verschillende momenten naar eigen inzicht vrij te combineren, in functie van je specifieke context en mogelijkheden.

Het pocket boekje verschijnt eind juli, telt 80 pagina’s, en kan gelezen worden in 2 uur. Het richt zich dan ook naar de leidinggevenden en organisatie-ontwikkelaars die meer willen halen uit samenwerking en er van overtuigd zijn dat je transitie in team functioneren best geïntegreerd aanpakt, met respect voor de diversiteit in ontwikkelingsfases van teamleden en vanuit een overtuiging dat je met het structureel herontwerpen van werk de basis legt voor betere strategie-uitvoering en duurzame ontwikkeling.

Je kan het nu reeds in voorverkoop bestellen. Het boekje verschijnt eind juli 2020.