Geen samenwerken zonder samendenken

Bestel ‘Geen Samenwerken zonder samendenken’

Choose your delivery area

Combinatiepakket: Boek + Omdenkspel

Choose your delivery area

Hierbij de link naar de boekvoorstelling die plaatsvond op 15 februari 2022. Je ontdekt er de kerninzichten van het boek in 30 minuten.

In dit Nederlandstalig boek vat Jan De Visch de essentie van dynamisch samenwerken samen. Jan creëert op een speelse manier een blikwisseling en laat je drie verborgen dimensies ontdekken in het creëren van winnende teams. Het zijn drie bewegingen die je kan onderscheiden in de ontwikkeling van samenwerkingsintelligentie. De toepassing ervan leidt tot versterken van eigenaarschap, verhogen van betrokkenheid en productiviteit, effectievere vertaling van strategie in uitvoeringsexcellentie, en succesvollere realisatie van veranderingstrajecten.

De eerste beweging is deze naar het herontdekken van het verschil dat teamleden kunnen realiseren in hun functie of rol. Centraal staat het ontdekken van bijdragethema’s en het identificeren van wederzijds versterkende rol-rol relaties (zowel horizontaal als verticaal). Concrete dialoogstarters stellen je als lezer in staat om hier onmiddellijk mee aan de slag te gaan.

De tweede beweging is deze naar het transparant maken van het gezichtspunt van waaruit rol- en functiehouders interpreteren wat ze voor wie zou moeten doen, en hoe zij keuzemogelijkheden scheppen. De focus ligt hier op het openen, verbreden en verdiepen van het doordacht handelen. Dit start met het observeren van de kwaliteit van het denken. Het boekje reikt hiervoor instrumenten aan en illustreert hoe je hiermee tot een effectievere wervings-, selectie- en opleidings-, begeleidingsaanpak komt.

De derde beweging draait rond de vraag hoe je het gesprek in teams kwalitatiever kan voeren en tot betere besluitvorming kan komen. Dit doe je door dialoogruimtes te laten evolueren en de gespreksdynamieken die leiden tot het over vereenvoudigen van uitdagingen om te buigen en problemen en oplossingen meer omvattend te bespreken. Je wordt uitgenodigd om stil te staan bij het identificeren van co-creatie dialoogmogelijkheden, het ontwikkelen van reflectie-in/op-actie, en het verankeren van nieuwe dialoogpraktijken. Het stappenplan helpt je om je interventies gericht te kiezen.

Je kan de bewegingen al dan niet gelijktijdig vorm geven, waardoor ze elkaar onderling kunnen versterken of tegenwerken. Je kunt de bewegingen vergelijken met een dans. De choreografie, de coördinatie tussen de verschillende bewegingen, bepaalt hoe de ontwikkeling van samenwerkingsintelligentie zich in de dagdagelijkse praktijk ontvouwt. Ontwikkeling mag dan ook niet opgevat worden als een lineair gebeuren, maar eerder als een iteratief gebeuren waarbij elke deelbeweging mogelijkheden schept voor andere bewegingen. Het boek nodigt uit om de verschillende momenten naar eigen inzicht vrij te combineren, in functie van je specifieke context en mogelijkheden.

Het laatste hoofdstuk doet je stilstaan bij de essentie van samenwerken en hoe we de mens-machine samenwerking beter kunnen ontwerpen. Het reikt zes inspirerende basisprincipes aan.

De methodieken zijn over de laatste vijftien jaar ontwikkeld en verfijnd. Ze worden op dit ogenblik toegepast in een grote verscheidenheid van bedrijven, groot en klein, en in verschillende sektoren. Wens je ook als bedrijf kennismaken met de aanpak, dan kan dit op verschillende manieren:

  • Een inspiratiesessie (1u30 min): kerninzichten, gevolgd door een gedachte openende dialoog.
  • Een executive briefing (3u): kerninzichten, gevolgd door een verkennende toepassing op een gekozen bedrijfsuitdaging
  • Een deep-dive (1 dag): kerninzichten, gevolgd door een diepte toepassing op één of meerdere gekozen uitdagingen

Neem contact op met jan@connecttransform.be voor meer informatie en/of om een moment in te boeken.

Samen met het boek is een waaier van praktische samendenkwerk hulpmiddelen beschikbaar:

  • Het “Omdenkspel” helpt om tot een meer omvattende teamdialoog te komen, leidend tot een sterker eigenaarschap, minder herwerk, en duurzamere oplossingen. Je kan hiernaast het boek eveneens in een combinatiepakket met het omdenkspel aanschaffen.
  • De “Dynamic Collaboration Applicatie” helpt je om de verborgen dimensies in de bedrijf te objectiveren en deelprocessen van je human capital waardeketen te optimaliseren (bv. rolontwerp, performance management, ontwikkeling van medewerkers, en diverse matchingprocessen (bv. werving & selectie, optimalisatie projectteamsamenstelling, …)) Meer over de Dynamic Collaboration Applicatie vind je hier.