Dynamisch Samenwerken Academy

Inspirerende inzichten en praktische handvaten voor individuele, team- en organisatieontwikkeling

Situering – de essentie van het samendenkwerken

Het aanbod in onze Dynamic Collaboration Academy vertrekt vanuit drie kritische samenhangen die de kwaliteit van het samendenkwerken bepalen:

 • Het ontwerp van werk, waarbij we inzoomen op het verschil dat individuele medewerkers moeten maken én hoe je de samenhang tussen betekenisvolle opdrachtstellingen kan herdenken. Onze systemische benadering legt de organisatie structuur patronen bloot waarlangs effectieve strategie-realisatie verloopt en is complementair aan functionele, resultaatsgerichte omlijningen van functies en rollen.
 • De individuele besluitvorming van medewerkers, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de individuele perspectiefinname van waaruit men opdrachtstellingen herinterpreteert en de mate waarin dit de kwaliteit van doordachte actie beïnvloedt. De inzichten en praktijken zijn gebaseerd op recente inzichten in hoe probleemhantering en motivationele velden evolueren doorheen de levensloop. Deze benadering is complementair aan de op competentie- en skills gerichte invalshoeken.
 • De teamdynamieken, waarbij we kijken naar het op elkaar inhaken van overlegvormen en hoe teams omgaan met het integreren van de diversiteit in invalshoeken. We gaan er van uit dat er in ieder georganiseerd samenwerkingsverband verschillende elkaar versterkende dialoogruimtes nodig zijn. Deze benadering is complementair aan kaders die teamwerking bekijken vanuit complementaire stijlen en rollen.

Volgende figuur schetst de drie kernvragen vanuit de Dynamic Collaboration aanpak.

De Samendenkwerkscan geeft je een eerste ruw beeld van de antwoorden op bovenstaande vragen die er, vaak impliciet, geformuleerd zijn binnen je organisatie.

De Dynamic Collaboration App helpt je om meer in detail te objectiveren welke antwoorden er in je organisatie of team reeds, vaak impliciet, gegroeid zijn.

Ontdek de grondoorzaken

De kernvragen vormen de opstap om de grondoorzaken te onderzoeken van veel voorkomende uitdagingen in het samenwerken:

 • Het ombuigen van moeizaam lopende strategie-realisatie en vertraagde groei.
 • Het adequaat inspelen op evoluerende verwachtingen van klanten.
 • Het voorkomen van voortschrijdende siloïsering en moeizaam lopende samenwerking tussen afdelingen en departementen.
 • Het effectief realiseren van innovatie en verandering.
 • Het waarborgen dat projecten en mijlpalen tijdig en zonder herwerk worden opgeleverd.
 • Het garanderen van operationele excellentie.
 • Het ontwikkelen van leidinggevenden die de complexiteit in hun rol aankunnen.
 • Het snel en effectief beslissen op elk niveau in de organisatie.
 • Het creëren van zelfsturende winnende teams.

Ons vormingsaanbod bestaat uit hands-on aanzetten, geïntegreerde leerervaringen en diepe duiken.

Daarnaast bieden we een eendaagse Dynamic Collaboration Applicatietraining aan. Met deze opleiding kan je praktisch aan de slag met het digitale hulpmiddel. Deze opleiding wordt in principe op aanvraag georganiseerd, en aangepast aan specifieke gebruiksvragen van de deelnemers.

Alle vormingsinitiatieven kunnen aangepast worden naar specifieke bedrijfssituaties en uitdagingen. Ons uiteindelijk doel is om duurzame individuele, team en organisatieontwikkelingstrajecten te co-creëren, mét een co-creatieteam vanuit je organisatie.

Hieronder vind je het overzicht van de vormingsinitiatieven. De vormingsinitiatieven versterken elkaar, maar kunnen ook los van elkaar gevolgd worden.

Indien je interesse hebt voor één of meerdere programma’s, maar nog met vragen zit, aarzel dan niet om een seintje te geven. We leggen graag een Zoom overleg vast waarin we deze graag beantwoorden.

De opleidingen worden verzorgd door Jan De Visch en Maarten Van Damme.

Hieronder vind je een overzicht van de vormingen voor het najaar 2022.

Datum Taal Titel Aard
September
14 sept, 8-10u, online Dutch Het coachen vanuit de nabijgelegen ontwikkelingszone: naar een in-flow functioneren Hands-on aanzet
30 sept, 9-17u, fysical Dutch Beter omgaan met complexiteit – dag 1 Deep Dive
Oktober
11 okt, 9-17u

fysical

Dutch Proactieve besluitvorming, betrokkenheid en flow Geïntegreerde leerervaring
12 okt, 8-10u

online

ENG De praktijk van het werken met relatieve prestatie-indicatoren Hands-on starter
14 okt, 9-17u, fysical Dutch Beter omgaan met complexiteit – dag 2 Deep Dive
24 okt, 9-17u

online

ENG Develop a culture that connects employees to each other and with the bigger picture Integrated learning experience
27 okt, 9-17u

online

ENG Dynamic Collaboration Application Training
28 okt, 9-17u

fysical

Dutch Beter omgaan met complexiteit – dag 3 Deep Dive
November
8 nov, 9-17u

fysical

Dutch Processen en systemen die leiden tot leren Geïntegreerde leerervaring
23 nov, 8-10u

online

Dutch Praktische handvaten om doordachter te handelen in teamverband Hands-on aanzet
21 nov, 9-17u

fysical

Dutch Dynamic Collaboration Application Training
25 nov, 9-17u

online

ENG Design Your Organization more Effectively

– day 1

Deep Dive
December
2 dec, 9-17u

online

ENG Design Your Organization more Effectively

– day 2

Deep Dive
6 dec, 9-17u

fysical

Dutch Samenwerken om te leren, te innoveren en te concurreren – dag 1 Deep Dive
9 dec, 9-17u

online

ENG Design Your Organization more Effectively

– day 3

Deep Dive
13 dec, 9-17u

fysical

Dutch Samenwerken om te leren, te innoveren en te concurreren – dag 2 Deep Dive
20 dec, 9-17u

fysical

Dutch Samenwerken om te leren, te innoveren en te concurreren – dag 3 Deep Dive