Dynamic Collaboration Diepe Duiken

Diepgaande oplossingsgerichte inspiratie om ontluikende praktijken echt te verweven in uw samenwerkingspraktijken

Ondernemingen die praktijken van het Nieuwe Normaal omarmen, zullen concurrentievoordeel realiseren: meer omvattende besluitvorming, vitaler wederzijds leren, en duurzamere ontwikkeling.

De diepe duiken vertrekken telkens van één van de hoekstenen van de Dynamic Collaboration aanpak, namelijk besluitvorming, ontwerp van werk en teamdynamieken. Het zijn driedaagse programma’s waarin we een unieke verbinding maken tussen het beste wetenschappelijke onderzoek rond de thema’s en de ontluikende praktijken in organisaties.

De diepe duiken zijn driedaagse programma’s die zich richten naar senior managers en systemische organisatieontwikkelingsbegeleiders die geconfronteerd worden met de grenzen van hun eigen benadering en die hun eigen invalshoeken willen verrijken. De diepe duiken zijn immers zo ontworpen dat ze bestaande kaders en toolkits versterken. Elke Diepe Duik brengt immers een verborgen dimensies aan het licht en er een aan gekoppeld complementair interventieproces. Hierdoor kan je de aangereikte inzichten verweven in je eigen benadering.

De diepe duiken bestaan telkens uit drie dagen die gespreid in de tijd worden gegeven. De deelnameprijs per diepe duik bedraagt 900 Euro (excl. BTW). De Nederlandstalige sessies gaan fysisch door op de Koningin Astridlaan 144, 2800 Mechelen, telkens van 9 am tot 5 pm. Het Engelstalige programma wordt digitaal verzorgd.

30/09, 14/10 en 28/10 – Beter omgaan met complexiteit (drie dagen – NL)

Dit programma is ontworpen om leidinggevenden te ondersteunen in cruciale leiderschapstransities, namelijk deze die te maken hebben met enerzijds de noodzaak om breder te denken en te beslissen en anderzijds het loslaten van het ego en van hieruit sterkere verbindingen te realiseren in samenwerking.

Als deelnemer leer je:

 • eigen aannames en denkpatronen te observeren en werkbaar te maken;
 • problemen en vraagstukken te identificeren voordat ze hardnekkig worden;
 • relevante perspectieven effectief te identificeren, te verduidelijken en te benutten om de kwaliteit van de beslissingen te verbeteren;
 • te bepalen wanneer en in welke mate samenwerking in een bepaalde besluitvormingscontext aangewezen is;
 • doeltreffende besluitvorming in samenwerkingsverband te vergemakkelijken en daaraan deel te nemen;
 • een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor effectieve communicatie, samenwerking en besluitvorming;

25/11, 2/12 en 9/12 – Effectiever je organisatie ontwerpen (drie dagen – ENG)

Dit programma zal je kijk op organiseren voor altijd veranderen. Het geeft je de handvaten om effectievere organisatiestructuren te bouwen. Effectievere organisatiestructuren zijn wendbaar, vergemakkelijken transversale samenwerking, en versterken het eigenaarschap op elk niveau in een organisatie.

Als deelnemer leer je:

 • Hoe je de vijf organisatie-ontwerpprincipes in de praktijk om te zetten.
 • In te schatten wat in een organisatieopzet/structuur werkt en welke elementen in een organisatieopzet leiden tot trage besluitvorming, micro management, inefficiënte besluitvorming, breuklijnen in strategie realisatie en ongewenst verloop.
 • Met welke kleine ingrepen je positieve doorbraken in het samenwerkingsverband kan creëren.
 • Hoe je via aanpassingen in het rol- en functieopzet de groei van medewerkers en deze van het team en de onderneming wederzijds kan versterken.
 • Hoe je voorkomt dat er zich in groei van de onderneming silos beginnen vormen en hoe je siloïsering kunt ombuigen naar productieve teamgrensoverschrijdende samenwerking.
 • Een praktische tool om het bijdragethema binnen en de kwaliteit van de verhoudingen tussen opdrachtstellingen in te schatten.

6/12, 13/12 en 20/12 – Samenwerken om te leren, te innoveren en te concurreren (drie dagen – NL)

Dit programma nodigt je uit om op een totaal andere manier naar team- en projectwerk te faciliteren. We maken je bewust van twee totnutoe onderbelichte teamdynamieken die verbonden zijn aan de manier waarop men met verschillen in perspectiefinname omgaat, namelijk deze die te maken hebben met het te sterk vernauwen van de teamopdracht (waardoor men deadlines niet haalt, budgetten overschrijdt en ongewenst zaken moet herwerken) of het te sterk opentrekken van teamopdrachten (waardoor er spanningsvelden met flankerende teams ontstaan, risico’s op burn-out creëert en systemen en processen onverwacht in vraag stelt).

We zoomen in het bijzonder in op het geven en ontvangen van bijdragegerichte feedback en verruimen je blik op wat werkt in klassieke zelfsturingsbenaderingen.

Als deelnemer leer je:

 • Hoe je teams kan laten werken vanuit verschillende tijdshorizonten (de onmiddellijke, de transitie en de transformationele tijdshorizont).
 • Met welke essentiële rollen je teamwerking over afdelingsgrenzen effectiever kan vormgeven.
 • Te bepalen welke verschillende overlegvormen nodig zijn om de teamdoelstellingen te behalen, en hoe je deze op elkaar kan laten inhaken.
 • Hoe je feedback kan differentiëren vanuit de nabijgelegen zone van ontwikkeling van teamleden en van hieruit leerprocessen kan sturen.
 • Hoe je via het kritisch faciliteren tot doeltreffende gezamenlijke besluitvorming kan komen.
 • Hoe je bestaande projectaanpakken kan verrijken door retro’s of terugbliksessies anders in te vullen.
DC Deep Dives